Privacy

Beheer

De website klussenierfrancoismorien.nl staat onder beheer van Het KlusHuis Nederland B.V.. De contactgegevens van Het KlusHuis zijn te vinden op de website www.klussenier.nl.. Waar hieronder wordt gerefereerd aan Het KlusHuis dan worden daarmee bedoeld Het KlusHuis Nederland B.V. en alle aan Het KlusHuis Nederland B.V. gelieerde partijen zoals haar franchisenemers, Klusseniers. Om onze diensten aan u aan te kunnen bieden, werkt Het KlusHuis nauw samen met haar franchisenemers van franchiseformule De Klussenier en derde partijen, en ook partijen die Het KlusHuis helpen bij het ondersteunen van de bedrijfsvoering en de franchiseorganisatie.

Gegevens van bezoekers

Voor Het KlusHuis en haar franchisenemers is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij zorgen er daarom voor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt. Daarom doen wij al het redelijkerwijs mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen en hoe onze website klussenierfrancoismorien.nl gebruik maakt van cookies. Gelet op de aard van de dienstverlening van Het KlusHuis en haar franchisenemers, is het soms noodzakelijk om bepaalde gegevens op te slaan. Daarom wordt het beleid hiervan toegelicht in dit privacy statement.

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan klussenierfrancoismorien.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 • Het KlusHuis en haar franchisenemers zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of mailadres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een Besloten Vennootschap (BV). Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Wat is verwerken?

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Soort gegevens

Wat voor een gegevens kunnen dit zijn?

Voorbeelden gebruik van deze gegeven door Het KlusHuis en haar franchisenemers

Gegevens over wie u bent

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Voor identificatie om contact met u op te nemen

Locatie gegevens

Gegevens waaruit blijkt waar u zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan de GPS gegevens van uw smartphone bij het zoeken naar een Klussenier bij u in de buurt

Om te laten zien welke Klussenier in uw buurt zijn gevestigd.

Gegevens over de aanvraag van een vrijblijvende offerte

Beschrijving van de werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft

Om met u gericht in contact te kunnen treden over de uit te voeren werkzaamheden

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze websites

Cookies

IP adres

Gegevens over het apparaat waarmee u online diensten of onze websites gebruikt

Voor het verbeteren van onze websites

Gegevens die we met andere partijen delen

Gegevens die we verstrekken aan onze franchisenemers om u optimaal van dienst te kunnen zijn

We geven uw gegevens over uw aanvraag van een vrijblijvende offerte door aan een selecte groep van Klusseniers zodat er met u contact kan worden opgenomen om uw aanvraag adequaat op te volgen

Van wie verzamelen wij gegevens?

Het KlusHuis en haar franchisenemers verzamelen gegevens van:

 1. Personen die informatie aanvragen, zoals het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden;
 2. Bezoekers van onze websites of de websites van onze franchisenemers;
 3. Kandidaat-franchisenemers en franchisenemers (Klusseniers);
 4. Toekomstige klanten;
 5. Werknemers en sollicitanten;
 6. Medewerkers en bestuurders of belanghebbende van onze leveranciers en dienstverleners;
 7. Iedereen die interesse toont in Het KlusHuis;

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Het KlusHuis en haar franchisenemers ontvangen gegevens van u omdat u deze zelf aan ons geeft. We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen, bijvoorbeeld onze franchisenemers en leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken. Maar ook gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals openbare registers en openbare bronnen en internet.

Het KlusHuis verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties:

 1. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Het KlusHuis of haar franchisenemers;
 2. Wanneer u diensten van ons of door ons gefaciliteerde diensten wenst af te nemen of afneemt;
 3. Wanneer u met ons een overeenkomst sluit, waarin u producten of diensten afneemt;
 4. Wanneer u contact opneemt met ons, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier;
 5. Wanneer u websites van Het KlusHuis of haar franchisenemers bezoekt;

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegeven en met welk doel?

 1. Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan;
  1. We hebben uw persoonsgegevens nodig als u een dienst wilt afnemen van Het KlusHuis of haar franchisenemers;
  2. We verwerken uw gegevens meestal omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Maar als deze wettelijke verplichting niet direct voor Het KlusHuis of haar franchisenemers geldt, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens voor onze doelen;
  3. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst.
 2. Om overeenkomsten en opdrachten en verzoeken uit te voeren;
  1. Als u klant van Het KlusHuis of een van haar franchisenemers bent zijn we u graag zo goed mogelijk van dienst en voert Het KlusHuis of haar franchisenemers de ontvangen opdrachten, verzoeken en gesloten overeenkomst uit. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens;
  2. We verwerken gegevens omdat dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Maar ook omdat we daar een wettelijke verplichting toe hebben, bijvoorbeeld in het kader van facturering. Als u sommige gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren;
  3. In een aantal gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld bij het bemiddelen van klachten.
 3. Om u te informeren over de voortgang van bij ons aangevraagde diensten en producten;
  1. Bij het indienen van een aanvraag van een vrijblijvende offerte verwerken we uw persoonsgegevens en houden we u door middel van gepersonaliseerde berichten op de hoogte van de voortgang;
  2. Zo ontvang u bericht over de ontvangst van uw aanvraag, het in behandeling nemen van uw aanvraag, afronding van uw aanvraag en het niet in behandeling kunnen nemen van uw aanvraag;
  3. We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 4. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;
  1. Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we producten en diensten voortdurend;
  2. Ook bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken we gegevens. Dat doen we om onze websites te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van cookies;
  3. We doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen we u vragen een reactie te geven op een product of dienst en dit te beoordelen. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek;
  4. We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 5. Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
  1. We verwerken uw gegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing;
  2. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we van u hebben, zoals klikgedrag op onze websites en informatie uit aanvragen en overeenkomsten. Maar ook gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals openbare registers en openbare bronnen en internet.
  3. We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over producten en diensten die mogelijk interessant voor u zijn;
  4. Ook maken we gebruik van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep;
  5. Wilt u niet dat we uw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’ via bijvoorbeeld post of e-mail dan kunt u ons dit laten weten;
  6. We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 6. Om een overeenkomst met leveranciers en andere partijen waar we mee samenwerken aan te gaan en uit te voeren
  1. Als u voor uw werk contact heeft met Het KlusHuis of haar franchisenemers, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om vast te stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen;
  2. We verwerken uw gegevens om de overeenkomst die we hebben gesloten uit te voeren, omdat we dat wettelijke verplicht zijn of omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verzamelen of de doelen waarvoor we ze hergebruiken.

 • We hanteren een bewaartermijn. Dat is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Het KlusHuis of haar Klusseniers. Soms is deze termijn langer, soms hanteren we kortere bewaartermijnen.
 • We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van klachten, geschillen of gerechtelijke procedures;
 • Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven hierboven in 1 tot en met 6 kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering, juridische procedures of historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Binnen Het KlusHuis hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Dit geldt ook voor onze franchisenemers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Welke rechten heeft u bij ons?

 1. Recht op informatie;
 2. Recht op inzage en rectificatie;
 3. Recht op wissen van uw gegevens. Uw belang moet in dat geval gaan boven het belang van Het KlusHuis of haar franchisenemers om uw gegevens te verwerken;
 4. Recht op beperking;
 5. Recht op bezwaar tegen verwerking van gegevens;
 6. Recht op bezwaar tegen direct marketing.

Het kan zijn dat we niet aan uw verzoek tegemoet komen, bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of overheidsinstanties. Ook kan het zijn dat we een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Het KlusHuis of haar franchisenemers of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dat laten we u dan ook weten.

Cookies

 • Het KlusHuis Nederland B.V. en haar franchisenemers maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Het KlusHuis Nederland B.V. en haar franchisenemers de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. De bezoeker hoeft dan niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 • Het KlusHuis Nederland B.V. en haar franchisenemers maken gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
 • Voor meer informatie over Cookies kunt u ons cookiebeleid inzien.

Vragen

Bezoekers kunnen hun vragen over deze Privacy Statement per mail aan ons zenden aan info@hetklushuis.nl.

Wijzigen

Het KlusHuis Nederland B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Op de website is de meest actuele versie van de Privacy Statement beschikbaar.

 
Loading...